Przejdź do treści

Młodzieżowa Rada Gminy Łomazy – III kadencji lat 2022-2023

Wybory do MRG odbyły się 10 grudnia 2021 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Łomazach. MRG jest reprezentacją młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy Łomazy uczącej się w szkołach podstawowych klas 7-8 i szkół ponadpodstawowych, dlatego dokonano podziału na okręgi wyborcze i liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu. Uczniowie szkół podstawowych, Okręg Nr 1, wybierali 7 radnych z 19 kandydatów, zaś uczniowie szkół ponadpodstawowych, Okręg Nr 2, – 8. Komisja wyborcza powołana zarządzeniem Wójta Gminy Łomazy składała się z 5 członków.

Głosowanie było przeprowadzone tylko w Okręgu Nr 1. W okręgu Nr 2 kandydaci zostali radnymi na podstawie protokołu Okręgowej Komisji Wyborczej, ponieważ nie zgłoszono wymaganej liczby, przy najmniej 8, kandydatów na radnych. W głosowaniu wzięło udział 130 osób. Nad przebiegiem wyborów do MRG czuwała pani Sekretarz Gminy Marianna Łojewska.

MRG III kadencji liczy 10 Radnych.

Radnymi zostali:

 1. Rafał Abramek – Łomazy
 2. Tomasz Bańkowski – Łomazy
 3. Dominika Chotkowska – Łomazy
 4. Katarzyna Derlukiewicz – Łomazy
 5. Julia Filipiuk – Łomazy
 6. Julia Korszeń – Dubów
 7. Karolina Trochonowicz – Łomazy
 8. Hubert Hołonowicz – Łomazy
 9. Weronika Mirońska – Łomazy
 10. Patrycja Wakulska – Łomazy

Podstawą działalności Rady jest, zgodnie ze statutem, praca społeczna Radnych. Za pełnienie swojej funkcji Radni nie mogą pobierać wynagrodzenia lub diet. Rada jest wolna od powiązań z partią polityczną lub ugrupowaniem politycznym. Kadencja Rady trwa 2 lata, licząc od daty wyborów.

Na posiedzeniu inauguracyjnej sesji MRG, która odbyła się 17 grudnia 2021 r. Radni odebrali z rąk Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej, Jakuba Tykałowicza, zaświadczenia uzyskania mandatu do MRG, złożyli ślubowanie, wybrali Prezydium Rady oraz Komisję Rewizyjną. Prezydium składa się z Przewodniczącego Rady, dwóch Wiceprzewodniczących, Sekretarza i Skarbnika.

Przewodniczącą Rady została Katarzyna Derlukiewicz.
Wiceprzewodniczący: Hubert Hołonowicz, Weronika Mirońska.
Sekretarz – Julia Korszeń
Skarbnik – Tomasz Bańkowski

Komisja Rewizyjna składa się z 3 Radnych:

 • Dominika Chotkowska – Przewodnicząca
 • Rafał Abramek – Członek
 • Patrycja Wakulska – Członek.

Wójt Gminy Jerzy Czyżewski na czas kadencji Rady powołał Opiekuna Rady, którego zadaniem jest zapewnienie warunków umożliwiających swobodny przepływ informacji pomiędzy Radą a organami samorządowymi Gminy Łomazy i Urzędem Gminy Łomazy. Został nim Przewodniczący Rady Gminy Łomazy Andrzej Wiński.

Wójt Gminy pogratulował nowo wybranym radnym. Podkreślił, że młodzież w ten sposób w gminie Łomazy może mieć również swój wkład w podejmowaniu decyzji dotyczących młodych ludzi. Rada ma charakter konsultacyjny, wspiera i upowszechnia ideę samorządności, będzie mogła czynnie uczestniczyć w życiu Gminy oraz reprezentować interesy młodzieży.

Młodzieżowa Rada Gminy Łomazy – II kadencji lat 2019-2021

Wybory do MRG odbyły się 22 listopada 2019 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Łomazach. MRG jest reprezentacją młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy Łomazy uczącej się w szkołach podstawowych klas 7-8 i szkół ponadpodstawowych, dlatego dokonano podziału na okręgi wyborcze i liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu.

Uczniowie szkół podstawowych, Okręg Nr 1, wybierali 7 radnych z 16 kandydatów, zaś uczniowie szkół ponadpodstawowych, Okręg Nr 2, – 5. Komisja wyborcza powołana zarządzeniem Wójta Gminy Łomazy składała się z 5 członków. Uprawnionych do głosowania było łącznie 293 osób, z tego 79 uczniów szkół podstawowych. Głosowanie było przeprowadzone tylko w Okręgu Nr 1. W okręgu Nr 2 kandydaci zostali radnymi na podstawie protokołu komisji, ponieważ nie zgłoszono wymaganej liczby, przy najmniej 8, kandydatów na radnych. W głosowaniu wzięło udział 77 osób.

MRG II kadencji liczy 12 Radnych.

Radnymi zostali:

 1. Paweł Bańkowski – Łomazy
 2. Dominika Biesiada – Łomazy
 3. Karolina Chotkowska – Łomazy
 4. Roksana Gicewicz – Łomazy
 5. Mateusz Karpowicz – Łomazy
 6. Tomasz Kulawiec – Łomazy
 7. Zofia Panasiuk – Lubenka
 8. Oliwia Powszuk – Łomazy
 9. Łukasz Sakiewicz – Bielany
 10. Anastazja Stanilewicz – Łomazy
 11. Dominika Szoplińska – Łomazy
 12. Patrycja Wakulska – Łomazy

Podstawą działalności Rady jest, zgodnie ze statutem, praca społeczna Radnych. Za pełnienie swojej funkcji Radni nie mogą pobierać wynagrodzenia lub diet. Rada jest wolna od powiązań z partią polityczną lub ugrupowaniem politycznym. Kadencja Rady trwa 2 lata, licząc od daty wyborów.

Na posiedzeniu inauguracyjnej sesji MRG, która odbyła się 6 grudnia 2019 r. Radni odebrali z rąk Przewodniczącej Okręgowej Komisji Wyborczej, Wiktorii Hołonowicz, zaświadczenia uzyskania mandatu do MRG, złożyli ślubowanie, wybrali Prezydium Rady oraz Komisję Rewizyjną. Prezydium składa się z Przewodniczącego Rady, dwóch Wiceprzewodniczących, Sekretarza i Skarbnika.

Przewodniczącą Rady została Oliwia Powszuk.

Wiceprzewodniczący: Roksana Gicewicz, Anastazja Stanilewicz.
Sekretarz – Dominika Biesiada
Skarbnik – Dominika Szoplińska

Komisja Rewizyjna składa się z 3 Radnych:

 • Zofia Panasiuk – Przewodnicząca
 • Karolina Chotkowska – Członek
 • Patrycja Wakulska – Członek.

Wójt Gminy Jerzy Czyżewski na czas kadencji Rady powołał Opiekuna Rady, którego zadaniem jest zapewnienie warunków umożliwiających swobodny przepływ informacji pomiędzy Radą a organami samorządowymi Gminy Łomazy i Urzędem Gminy Łomazy. Został nim Przewodniczący Rady Gminy Łomazy Andrzej Wiński.

Wójt Gminy pogratulował nowo wybranym radnym. Podkreślił, że młodzież w ten sposób w gminie Łomazy może mieć również swój wkład w podejmowaniu decyzji dotyczących młodych ludzi. Rada ma charakter konsultacyjny, wspiera i upowszechnia ideę samorządności, będzie mogła czynnie uczestniczyć w życiu Gminy oraz reprezentować interesy młodzieży.

Młodzieżowa Rada Gminy Łomazy – I kadencji lat 2017-2019

W dniu 23 września 2016 r. Rada Gminy Łomazy uchwałą Nr XV/110/16 wyraziła zgodę na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Łomazy. Zgodnie ze statutem będącym załącznikiem do uchwały, celem działania MRG jest upowszechnienie idei samorządowej wśród młodzieży oraz zwiększenie aktywności młodych ludzi w Gminie Łomazy.

Wybory do MRG odbyły się 24 lutego 2017 r. w Zespole Szkół w Łomazach. MRG jest reprezentacją młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy Łomazy uczącej się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, dlatego dokonano podziału na 2 okręgi wyborcze i liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu. Komisja wyborcza składała się z 5 członków. Uprawnionych do głosowania było 372 osób, z tego 151 uczniów szkół gimnazjalnych (okręg Nr 1) i 221 uczniów szkół ponadgimnazjalnych (Okręg Nr 2). W głosowaniu udział wzięło 110 osób. Wybrano 14 Radnych, po 7 radnych w każdym okręgu.

Radnymi MRG Łomazy I kadencji lat 2017-2019 zostali wybrani:

 1. Michalina Bańkowska – Łomazy
 2. Antoni Bielecki – Łomazy
 3. Mikołaj Hołownia – Huszcza Druga
 4. Przemysław Jarocki – Szymanowo
 5. Aleksandra Kudewicz – Lubenka
 6. Piotr Kurianowicz – Lubenka
 7. Gabriela Nazarewicz – Koszoły
 8. Daniel Popławski – Studzianka
 9. Martyna Sacharczuk – Łomazy
 10. Adrian Stanilewicz – Bielany
 11. Katarzyna Sucharzewska – Łomazy
 12. Izabela Szutko – Kopytnik
 13. Damian Zając – Studzianka
 14. Paweł Zając – Studzianka.

Podstawą działalności Rady jest, zgodnie ze statutem, praca społeczna Radnych. Za pełnienie swojej funkcji Radni nie mogą pobierać wynagrodzenia lub diet. Rada jest wolna od powiązań z partią polityczną lub ugrupowaniem politycznym. Kadencja Rady trwa 2 lata, licząc od daty wyborów.

Na posiedzeniu inauguracyjnej sesji MRG, która odbyła się 10 marca 2017 r. Radni odebrali z rąk Przewodniczącej Okręgowej Komisji Wyborczej Natalii Derlukiewicz zaświadczenia zdobycia mandatu do MRG, złożyli ślubowanie, wybrali Prezydium Rady oraz Komisję Rewizyjną. Prezydium składa się z Przewodniczącego Rady, dwóch Wiceprzewodniczących, Sekretarza i Skarbnika.

Przewodniczącą Rady została Aleksandra Kudewicz.
Wiceprzewodniczący: Damian Zając i Katarzyna Sucharzewska
Sekretarz – Gabriela Nazarewicz
Skarbnik – Mikołaj Hołownia.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 Radnych:

 • Daniel Popławski – Przewodniczący
 • Adrian Stanilewicz – Członek
 • Martyna Sacharczuk – Członek.

Wójt Gminy Jerzy Czyżewski na czas kadencji Rady powołał Opiekuna Rady, którego zadaniem jest zapewnienie warunków umożliwiających swobodny przepływ informacji pomiędzy Radą a organami samorządowymi Gminy Łomazy i Urzędem Gminy Łomazy. Została nim Przewodnicząca Rady Gminy Łomazy Małgorzata Derlukiewicz.

Wójt Gminy pogratulował nowo wybranym radnym, wręczył upominki z logiem gminy. Podkreślił, że młodzież w ten sposób w gminie Łomazy może mieć również swój wkład w podejmowaniu decyzji dotyczących młodych ludzi. Rada ma charakter konsultacyjny, wspiera i upowszechnia ideę samorządności, będzie mogła czynnie uczestniczyć w życiu Gminy oraz reprezentować interesy młodzieży.