Biała Niedziela

Wójt Gminy Łomazy oraz Komendant I Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie
serdecznie zapraszają na:

Białą Niedzielę

Bezpłatne badania mieszkańców Gminy zostaną przeprowadzone dnia 17 września 2023 roku w Zespole Placówek Oświatowych w Łomazach.

Czytaj więcej...

INFORMACJA DO MIESZKAŃCÓW GMINY

gzuk_logo

 Dot.:    zakończenia prac technologicznych przy przebudowie Stacji Uzdatniania Wody w Łomazach

W związku z realizacją inwestycji pn. „Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Łomazy”, polegającą m.in. na przebudowie układu technologicznego na stacji uzdatniania wody, Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łomazach informuje, o zakończeniu etapu prac hydraulicznych. Aktualnie urządzenia są w trakcie rozruchu i testów.

Czytaj więcej...

STYPENDIUM SZKOLNE 2023/2024

Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego zostało wprowadzone w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Pomoc ta przyznawana jest w oparciu o:
•    Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2023r., poz. 1234 z poźn. zm.) – Rozdział 8a „Pomoc materialna dla uczniów”,
•    Ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023r., poz. 390 i poz.901)

Czytaj więcej...

DOŻYNKI GMINY ŁOMAZY, 27.08.2023

Program:

12.00 – uroczysta Msza Święta w kościele pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła

13:15 – przemarsz korowodu z kościoła do parku przy Placu Jagiellońskim w asyście Orkiestry Dętej OSP Łomazy

Czytaj więcej...