Wywóz nieczystości płynnych na terenie gminy Łomazy

wóz asenizacyjnyStawka za 1m3 ścieków wynosi netto 6,18zł (6,67zł brutto).


Zgodnie z zarządzeniem Nr 93/20 Wójta Gminy Łomazy z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Łomazy od dnia 01-05-2020 roku określa się następujące stawki opłaty za wywóz nieczystości płynnych:

 

1.miejscowości położone do 5 km od siedziby Urzędu Gminy - Łomazy, Jusaki-Zarzeka, Lubenka, Szymanowo – 97 zł brutto + ilość m3 ścieków, 

2.miejscowości położone od 5 km do 10 km od siedziby Urzędu Gminy - Bielany, Dubów, Kozły, Krasówka, Studzianka – 138 zł brutto + ilość m3 ścieków,

3.miejscowości położone powyżej 10 km od siedziby Urzędu Gminy – Burwin, Huszcza Druga, Huszcza Pierwsza, Kopytnik, Korczówka, Koszoły, Stasiówka, Wola Dubowska, Wólka Korczowska – 179 zł brutto + ilość m3 .

 

Stawka za m3 ścieków wynosi 6,18 netto (6,67 brutto).

 

Wóz asenizacyjny ma pojemność 9000 litrów

Zgłoszenia odbioru prosimy kierować do pracownika ds. rolnych, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

w Urzędzie Gminy Łomazy, pod numerem tel. 83 341 70 76 w godzinach pracy urzędu.