Szymanowo

Grzegorz Derlukiewicz - SołtysSzymanowo Gmina Łomazy
tel. 690 415 502

 

Rada Sołecka:
Bujnik Janina
Derlukiewicz Anna
Hordejuk Edward

 

Liczba mieszkańców (na dzień 30 czerwca 2015 r.) – 164
Ewidencyjny numer obrębu: 0017

Galeria


Szymanowo

Wieś jedna z najmniejszych miejscowości Gminy Łomazy. Mieszkańcy zajmują się głównie rolnictwem - uprawiają zboża, kukurydzę, prowadzą hodowlę bydła, trzody chlewnej oraz produkcję mleka. Obok gospodarstw rolnych funkcjonują usługi dekarskie i budowlane oraz szkółka krzewów ozdobnych.
Mieszkańcy odznaczają się pracowitością i pobożnością.