Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Urząd Gminy w Łomazach pok. 17
Plac Jagielloński 27
21-532 Łomazy
tel. 83 341 70 03

Porady udzielane są bezpłatnie w każdą pierwszą środę miesiąca od godz. 15.30  do godz.17.30 przez  Psychologa, a każdą trzecią środę miesiąca  od godz.15.30 do godz.16.30 dyżur pełnią członkowie komisji zgodnie z harmonogramem znajdującym się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Łomazach.


 

Skład Komisji:
Elżbieta Sobechowicz – Przewodnicząca
Monika Dziobek - Członek
Stanisław Głowacki – Członek
Janusz Kosowski- Członek
Irena Mironiuk – Członek
Urszula Najdyhor – Członek
Ewa Piętka – Członek
Dorota Szostakiewicz – Członek

GKRPA w Łomazach zapewnia podstawową pomoc psychoterapeutyczną i wsparcie dla:

 • członków rodzin z problemem uzależnienia (alkohol, narkotyki);
 • młodych dorosłych usamodzielniających się, pochodzących z rodzin z problemem uzależnienia i przemocy;
 • osób doświadczających przemocy;
 • osób z tendencjami agresji;
 • osób w kryzysie;
 • małżeństw w konflikcie;
 • rodziców mających problemy z wychowaniem dzieci;
 • każdego potrzebującego każdej innej pomocy i wsparcia. 

Podstawa prawna:
Zarządzenie Nr 212/18 Wójta Gminy Łomazy z dnia 01 lutego 2018 roku 
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomazach.

 

Ważne dokumenty:

 1. Regulamin Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 2. Sprawozdanie z realizacji zadań
 3. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Łomazy
 4. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

 

Grupa wsparcia:

SPOTKANIA GRUPA AL – ANON
SIŁA I NADZIEJA DLA RODZIN I PRZYJACIÓŁ ALKOHOLIKÓW

Spotkania odbywają się w I i III piątek każdego miesiąca o godz. 17:00 w Domu Parafialnym przy ulicy Podrzecznej w Łomazach. ( na czas remontu GOK w Łomazach)

GUPA AA „Zielawa”

Mitingi odbywają się w każdy czwartek o godz. 18:00 w Domu Parafialnym przy ulicy Podrzecznej w Łomazach. ( na czas remontu GOK w Łomazach)