Uroczyste otwarcie Centrum Opiekuńczo -Mieszkalnego w Dubowie w gminie Łomazy

Budynek COM - TORTPo ponad półtorarocznej wytężonej pracy przy zaangażowaniu wielu osób, 19 lutego 2021 roku zostało otwarte drugie w Polsce Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne. Utworzenie COM  w Dubowie jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców gminy Łomazy.

Oficjalnego otwarcia nowo powstałej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej i przywitania przybyłych gości dokonał Wójt Gminy Łomazy Jerzy Czyżewski. Wśród gości byli m.in.: Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Małgorzata Paprota, Dyrektor Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej Małgorzata Bogusz, Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej LUW w Lublinie Mariusz Kidaj, Dyrektor Oddziału Lubelskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ryszard Dados, Przewodniczący Rady Gminy Łomazy Andrzej Wiński wraz z radnymi, sołtys wsi Dubów Krystyna Stankiewicz, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomazach Urszula Najdyhor i Kierownik Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Dubowie Barbara Gromadzka. Podczas spotkania ksiądz proboszcz Tadeusz Tomasiuk poświecił obiekt. Gościom zostały wręczone podziękowania za owocną współpracę przy powstaniu COM. Zaproszeni goście zwiedzili budynek.

Otwarcie COM

 

Budynek Centrum został przebudowany po dawnej szkole podstawowej, której budowę rozpoczęto jeszcze przed II wojną światową a dokończono w latach 40-tych. Od kilku lat obiekt był niewykorzystany. Obecnie jest pozbawiony barier architektonicznych. Pokoje są w pełni wyposażone i dostosowane do potrzeb 20 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym, w tym 18 do pobytu dziennego i 2 osób całodobowego. Pomieszczenia Centrum wyposażono w system monitorująco-alarmowy oraz przyzywowy, a także niezbędny sprzęt rehabilitacyjny, pomocniczy, codziennego użytku, sprzęt gospodarstwa domowego i wypoczynkowy. Na zewnątrz znajduje się siłownia wraz altaną i ławkami.

 

Koszt przystosowania, czyli przebudowy, remontu wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu Centrum wyniósł 2 036 592,35 zł, w tym 1 525 943,66 zł w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, a 510 648,69 zł stanowią środki własne pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Uzyskana dotacja w całości pokryła koszty utworzenia Centrum. Planuje się, że roczny koszt utrzymania COM wyniesie ok 850 640 złotychze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

 Tablica informacyjna

Celem Centrum jest przede wszystkim stworzenie warunków niezależnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, poprawa jakości życia uczestników w ich środowisku lokalnym, zapewnienie im opieki oraz pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, włączenie ich do  społeczności lokalnych, odciążenie faktycznych opiekunów.

 

 Dudynek COM

Uczestnikom w ramach projektu zapewniono transport do Centrum oraz wyżywienie podczas pobytu.

 

Pierwsi podopieczni pojawią się w progach „domu” już 1 marca br.

logo projektu

Galeria